Aktif ve sağlıklı Yaşlanmada Nitelikli Turizm Araştırmaları

29.07.2017 16:12:00 tarihinde eklendi, 9289 kez okundu
Yaşlı Bakımı ve 3.Yaş turizmi alanında önemli çalışmalara imza atan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; Aktif ve sağlıklı Yaşlanmada nitelikli turizm araştırmalarına yönelik yazısı çarpıcı detaylar içeriyor.

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMADA NİTELİKLİ TURİZM ARAŞTIRMASI
Dünya, yaş kompozisyonunda benzeri görülmemiş bir değişim geçiriyor. Birleşmiş Milletler, yaşlı nüfusun hızla büyüdüğünü fark etmiştir; 2050 yılına kadar dünyada iki milyardan fazla insanın 60 yaşında olacağını ve bu nüfusun dünyadaki nüfusun 22 sini oluşturacağını tahmin etmiştir, bu oran 2000 yılına kıyasla 10 daha düşüktür. Hem uygulayıcılar, hem de araştırmacılar; yaşlı erişkinlerin önemli bir pazar segmenti olarak önemini kabul etmiştir. Yine de, tatillerin sağlık ve refah içinde oynadığı role ilişkin akademik araştırmalar ve literatürlerde bir boşluk vardır. Bu konu ve ilişkiler alanında anlayış kazanmanın önemi hakkında genel bir bakış ile turizm, eğlence gezileri ve sağlık ve aktif yaşlanmaya etkisi arasındaki fark bildiriliyor.

Nüfusun yaşlanması gelişmiş ülkelerde iyi bilinen bir olgudur…
Burada yaşlıların oranı geçtiğimiz yüzyılda istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Buna ek olarak, dünyanın farklı bölgeleri (hatta bölgedeki farklı ülkeler) nüfuslarının demografik yaşlanmasını önemli ölçüde farklı şekillerde yaşamıştır. Tahminler 60 yaşın üzerindeki insan sayısının 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 22 sini oluşturacak şekilde ikiye katlanacağını öngörüyor.

2002 de gelişmekte olan ülkelerde 60 yaş ve üstü yaklaşık 400 milyon insan yaşıyordu. 2025 yılına kadar, bu oran dünya çapındaki tüm yaşlı insanların yüzde 70 ini temsil eden yaklaşık 840 milyona yükselecektir. Çoğu batı ülkelerinde ve birçok batılı olmayan ülkede nüfusun yaşlanmasının yanı sıra yaşlı erişkinlerin sosyo-demografik ve seyahat kalıplarındaki değişiklikler, eski segmenti küresel turizm ve seyahat endüstrisi için cazip bir hedef nüfus haline getirmiştir.

1946-1964 yılları arasında doğan kişiler > > baby boomers lar…
Bu küresel yaşlanma modellerinin doğrudan bir sonucu olarak, kıdemli yolcular giderek seyahat harcamalarının daha büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Son yıllarda hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar, yaşlı erişkinlerin turizm endüstrisinde önemli bir pazar segmenti olarak önemini kabul etmiştir. Çoğu batı ülkelerinde ve birçok batılı olmayan ülkede nüfusun yaşlanmasının yanı sıra yaşlı erişkinlerin sosyo-demografik ve seyahat düzenleri değişiklikleri, eski segmenti küresel turizm ve seyahat endüstrisi için cazip bir hedef nüfus haline getirmiştir. Akademik araştırmacılar ve hedef yöneticiler, yaşlı insanların, turizm tecrübelerinden ve özellikle turizm ve konaklama endüstrisinin (1946-1964 yılları arasında doğan) baby boomers larından yararlanabileceği, bir grup insan olarak tanımlanmasının önemini fark etmeye başlıyor. Ayrıca, son zamanlarda yapılan boomers araştırmaları, diğer nesillere kıyasla baby boomer turistlerin benzersiz özellikleri açısından bir paradigma kayması olduğunu göstermiştir.

Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, turizm, eğlence amaçlı geziler ve sağlık ve aktif yaşlanma üzerindeki etkileri arasındaki ilişkileri anlamaya çalışmaktır. Tatillerin sağlık ve refah içinde oynadığı rolü, sağlıklı ve aktif yaşam biçimleri ile seyahat deneyimi arasındaki bağlantılar, akademik araştırmalar kapsamında nadiren ele alınmıştır. Dahası kıdemli yolcuların araştırılması bağlamında, bu pazarın genel özellikleri hakkında birçok çalışma yapılmış olsa da, bu grup için sağlık ve refah ilişkilerine odaklananlar daha azdır.

Araştırma, yaşlı yetişkinlerin fiziksel refahına daha fazla odaklanma eğiliminde olduğu sonucuna vardı ve seyahat tecrübelerinin yaşlıların ruhsal ve psikolojik refahı da dahil olmak üzere refah üzerindeki etkisini daha kapsamlı olarak araştırmanın daha büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Benzer şekilde, eğlence amaçlı seyahat, yaşam deneyimlerinin kişisel yansımaları ve bunların yaşam doyumu ve refah üzerindeki etkileri arasındaki karşılıklı ilişkiyi keşfetmeye ihtiyaç olduğunu öne sürdü.

Literatürde derin bir analiz kişiye yaşlı gezginlere dair yalnızca turizm endüstrisi için cazip ve gelişen bir pazar segmenti olarak görme değil, ayrıca aktif ve sağlıklı bir yaşlanma yolunda yaşlı turizmini bir strateji ve araç olarak görme olarak daha büyük bir görüş getirir.

Araştırma Bulgularının Özeti...
Aktif yaşlanma sağlıklı yaşlanma refah gezisi tatilcilere ve yaşlılara bağlı sağlık üzerine odaklanan bir literatür taraması üst düzey turizm ile sağlık arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmek için yapılmıştır. Genellikle günümüz yaşlıları, geçmişteki yaşlılardan daha sağlıklı, daha zengin, daha eğitimli, daha bağımsız ve yükümlülüklerden muaftır. Ayrıca yaşlıların önceki gruplarından da farklıdırlar, çünkü çoğu iş hayatlarıyla ilişkili olarak ve keyif için yaptıkları seyahatler sonucunda hem yalnız, hem de grup halinde seyahat tecrübesine sahiptir.

Eğlence amaçlı seyahat ve turizm endüstrisi, nüfusun kıdemli bölümünün önemli bir etkisi olduğu belirli bir alandır. Yaşamdan memnuniyetin, eğlence amaçlı seyahat hizmetleri ve deneyimlerinden memnuniyetle ve turizm ile yaşam kalitesi arasındaki daha genel bağlarla bağlantılı olduğu gösterilmiştir ve yaşam kalitesi ile bireysel iyi olma durumu, boş zamanların yetişkinlerin refahında kilit rol oynadığını belirtmektedir. Böylece yaşlılık döneminde aktif olarak hayatla meşgul olmak, sağlıklı yaşlanmanın anahtar bir unsuru olarak düşünülür. Geniş araştırma ve teorik literatür, fiziksel, bilişsel ve sosyal işlevselliğin geniş anlamda başarılı yaşlanmanın temel faktörleri olduğunu ve çoklu yaşam tarzı seçimlerinin, davranışların ve psiko-sosyal faktörlerin onları etkilediğini doğrulamaktadır.

Boş zamanlar yaşlı insanların yaşamında ve özellikle hayattan duydukları memnuniyet üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Dahası, 21. yüzyılda yaşam kalitesinin optimizasyonunun bir analizinde, boş zaman aktiviteleri bir öncelik olarak sıralanmıştır. Bazı araştırmacıların belirttiği gibi, yaşlıların ilgileri ve istekleri eğlence yoluyla tatmin edilmiştir ve daha somut olarak, doğru tipteki boş zamanların yaşlıların fiziksel ve zihinsel zindeliğine yardımcı olabileceğini ve daha fazla yaşam memnuniyetine yol açtığını doğrulamaktadır.

Araştırmacılara göre genel olarak tatil turizmi mental ve fiziksel sağlığa pek çok yararı olan boş zamanlarda yapılan pozitif ve sağlıklı bir uğraştır. Bir dizi bağlamda, tatil kabulü ve yaşam kalitesi, sağlık, stres azalması, aktif yaşam ve sağlıklı yaşam tarzı arasındaki bağlantılar gösterilmiştir. Seyahat, fiziksel sağlık sonuçlarıyla (özellikle, orta yaşlı erkekler arasında kardiyovasküler kalp hastalığı riski) pozitif korelasyona sahiptir. İnsanlar genellikle bir eğlence gezisi sonrasında daha mutlu, daha sağlıklı ve daha rahat hissederler, ancak bu etkiler tatil sonrası etkinlik ve süre bakımından sınırlıdır. Ayrıca, Kim, Woo ve Uysal, eğlence endüstrisinde, birçok çalışmanın etkinlik teorisini desteklediğini ve yaşlıların yüksek seviyedeki katılımının ve faaliyetlerinin yaşam kalitesine katkıda bulunduğunu gösterdiğini belirtmektedir.

Pratik Çıkarımlar ve İleri Araştırma…
Yukarıdaki bulgulara dayanarak, etkin bir şekilde meşgul olmak aktif bir yaşlanma için çok önemlidir. Sağlık, eğlence gezileri ve yaşlılar için motivasyon ve kısıtlama olabilir. Bu pazar segmentini, ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini yalnızca bir pazarlama ve satış perspektifinden değil, aynı zamanda daha sağlıklı yaşlanmaya yönelik bir strateji olarak karşılayacak şekilde gerçekten anlamak esastır. Seyahatin yaşlıların yaşamında zenginleştirici bir deneyim olabileceğini doğrulayan araştırmacılar olmasına rağmen, tatillerin sağlık ve refah içinde oynadığı rol, akademik araştırmalar içinde nadiren ele alınmıştır. Çeşitli araştırmalar yaşlıların turizm deneyimlerinin yaşam kalitelerini nasıl etkilediğini araştırmış olsa da, kıdemli turizm ile aktif ve sağlıklı bir yaşlanma arasındaki bağlantı konusunda sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır.

Araştırmacılar, üst düzey seyahat pazarının kendine özgü karmaşıklıkları nedeniyle akademisyenler için en zorlu konulardan biri olduğunu belirtiyor. Olgun bir piyasanın ihtiyaçları, beklentileri ve istekleri için proaktif bir şekilde hesap tutulması, yaşlanan bir nüfusun isteklerini anlamanın bir gereği olduğu için literatürde tanımlanan boşlukların bazılarını gidermek için yenilikçi yollarla katkıda bulunabilir. Turizm gelişimini destekleyen eğilimleri ve turizmin etkilerini aktif ve sağlıklı bir yaşlanmaya yönelik bir strateji olarak analiz etme ihtiyacı hakkında bilgi genişletme ihtiyacı bulunmaktadır.


Henüz yorum eklenmemiş, ilk yorum yapan siz olun...
Yorumlarınız, site yönetimi tarafından denetlenip onaylanmaktadır; lakin uygunsuz, hakaret içeren, kişi ve kişileri aşağılayıcı türden olmaları halinde derhal silinecektir. Yorumlarınız başkaları tarafından oylanabilir.

Üye girişi yaparak takma adınızla yorum ekleyebilir, eklediğiniz tüm yorumlara üye panelinizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca üye girişi yaparak haber, makale, video, foto galeri içeriklerini favorilerinize ekleyebilir ve tüm favorilerinize üye panelinizden erişebilirsiniz. Not: Üyeler en çok 500 karakter yorum yazabilirken, misafirler en çok 200 karakter yorum yazabilirler!Yorumcu


E-Posta Adresiniz (Yayınlanmayacak)


Yorumunuz


Güvenlik Kodu
(Büyük-Küçük Harf Duyarlıdır!)
  
Mobil Sitemiz
Ana Sayfa
Hakkımızda
İletişim
Üye Ol
Site Kullanım Koşulları
Haber Manşetleri
Haber Arşivi
Haber Kategorileri
Video Arşivi
Foto Galeri Arşivi
Yazarlar
Yazar Makaleleri
Genel Makaleler
Anketler
Haber RSS
Makale RSS
Video RSS
Foto Galeri RSS
Sitenize Haber Ekleyin
Sitemizde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yaplan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SİTEMİZ sorumlu tutulamaz. Gazetesi.tv.tr Copyright ©2015 Bu site en iyi Chrome, Opera, FF ve IE 10+ web tarayıcılar ile gezilir. Powered by ASPXPLUS