Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türkiye´de şehirleri yaşanabilir kılmanın yolunun akıllı şehirler kurmaktan geçtiğini belirterek, "Akıllı şehirler konusunda treni kaçırmış değiliz.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türkiye'de şehirleri yaşanabilir kılmanın yolunun akıllı şehirler kurmaktan geçtiğini belirterek, "Akıllı şehirler konusunda treni kaçırmış değiliz. Akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlamış bulunmaktayız." dedi.

Sheraton Hotel'de düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi'nde konuşan Ceylan, Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarına göre dünya nüfusunun 100 yıl öncesiyle kıyaslandığında 4,5 kat artarak 7,5 milyara ulaştığını, 2050 yılında 9,8 milyar civarında olmasının beklendiğini söyledi.

Ceylan, "Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak benzer bir şekilde şehirleşme oranları da hızlı bir şekilde artmaktadır. BM verilerine göre 2016 yılında dünyadaki şehirleşme oranı yüzde 55 civarındadır. Yani dünya nüfusunun yarısından çoğu şehirlerde yaşamaktadır. Tahminler bu oranın 2050 yılında yüzde 66 civarına ulaşacağını göstermektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin artık metropol şehirlerde yaşayacağını tahmin etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki şehirleşme oranının dünya ortalamasının da üzerinde yer aldığını dile getiren Ceylan, tedbir alınmazsa birçok şehirde içme suyu sıkıntısı, trafik sıkışıklığı, hava kalitesi, çevre kirliliği, yeşil alan yetersizliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalınma ihtimalinin bulunduğunu, bu tip sorunlarla baş edebilmek için şehirleşmede yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu ve bu vizyonun adının da akıllı şehirler olduğunu söyledi.

Ceylan, "Binalarda entegre çalışan aydınlatma, yangın ve güvenlik sistemleri, trafik durumu bilgi servisleri ve navigasyon uygulamaları, sensörlerle izlenen ve merkezden yönetilebilen altyapı şebekeleri, kamera ağları, yüz tanıma sistemleri, vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan e-devlet uygulamaları, engellilerin kentsel hizmetlere erişimini artıran uygulamalar gibi pek çok uygulama akıllı şehir uygulamaları kapsamında değerlendirilebilir." diye konuştu.

Akıllı şehirleri bilgi toplumunun yaşam alanı olarak gördüklerini anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Şüphesiz ki gelecek nesillerin şehirleri de akıllı şehirler olmalıdır. Akıllı şehirler her şeyden önce kaynakları dengeli kullanan, çevre dostu ve sunduğu teknolojilerle insan hayatını kolaylaştıran yaşanabilir şehirlerdir. Akıllı şehrin iskeletini bilişim ağları oluşturmaktadır. Akıllı şehirlerde kentsel ve çevresel veriler, sensör ağları, bir başka ifade ile nesnelerin interneti ile toplanır. Bu veriler, bilişim ağları üzerinden veri toplama merkezlerine iletilir."

Bakanlığın akıllı şehirler üzerinde önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Ceylan, bu şehirlerde teknolojinin ön planda olduğunu söyledi.

Ceylan, akıllı şehirler konusunda başarı elde edebilmek için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi konunun paydaşı olan diğer bakanlıklarla da iş birliği içinde yol almak durumunda olduklarını kaydetti.

Akıllı şehirler hususunda geç kalınmadığını vurgulayan Ceylan, "Akıllı şehirler konusunda treni kaçırmış değiliz. Bu kapsamda bakanlığımız akıllı şehir uygulamalarının ulusal bir program doğrultusunda planlanarak ülkemiz geneline yaygınlaştırılabilmesi için akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlamış bulunmaktayız." ifadelerine yer verdi.

Ceylan, akıllı şehirlere dönüşümü bir ulusal program çerçevesinde, belediyelerle adım adım gerçekleştireceklerini anlattı.13.12.2017 16:35:00


engelliler.gazetesi.tv.tr