Üçüncü dereceye kadar Kan ve sıhri hısımlık ne demektir?
Kan ve sıhri hısımlık hususu Türk Medeni Kanunumuzun 17 ve 18. maddelerinde düzenlenmiştir.

Üçüncü dereceye kadar Kan ve sıhri hısımlık ne demektir?

 

Kan ve sıhri hısımlık hususu Türk Medeni Kanunumuzun 17 ve 18. maddelerinde düzenlenmiştir.

Kan ve sıhri hısımlık hususu Türk Medeni Kanunumuzun 17 ve 18. maddelerinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

Kan hısımlığı; Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.

Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.

Kayın hısımlığı; Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.

Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR KAN HISIMLARI ve SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

KAN HISIMLARISIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

KAN HISIMLARI SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR
Birinci Derecede Kan Hısımları Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin; – Çocukları, – Annesi, – Babası. Kişinin; – Eşinin Annesi, – Eşinin Babası.
İkinci Derecede Kan Hısımları İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin; – Kardeşleri, – Torunları, – Büyük annesi, – Büyük babası. Kişinin; – Eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), – Eşinin büyük annesi, – Eşinin büyük babası.
Üçüncü Derecede Kan Hısımları Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin; – Kardeşinin çocukları (yeğenleri), – Dayısı, – Amcası, – Halası, – Teyzesi. Kişinin; – Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları), – Eşinin dayısı, – Eşinin amcası, – Eşinin halası, – Eşinin teyzesi.
NOT: Evlatlık, öz çocukla aynı hükümlere tabidir

 15.10.2015 21:21:00


engelliler.gazetesi.tv.tr